Toilet brush holder white

SKU: 12.697

$17

- Size: Ø9,6xH38cm